Persoonlijke coaching

  •  begint met een vrijblijvend intakegesprek  rotonde?
  •  is toekomstperspectief ontwikkelen
  •  met voortdurende reflectie
  •  waardoor bewustzijn vergroot
  •  en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd
  •  grenzen worden verlegd door in beweging te komen
  •  nieuw effectief gedrag ontstaat
  •  is altijd gebaseerd op evenwaardigheid en veiligheid

In overleg met de coachee en eventueel de opdrachtgever wordt een coachcontract opgesteld.
Aan het einde van een coachtraject vindt een evaluerend gesprek plaats.

Video coaching

Een interactieve werkvorm is video coaching. De coachee kijkt samen met de coach terug naar beelden uit zijn praktijk en formuleert zelf nieuwe ontwikkeldoelen.


Informatie

info@coachingtrainingonderwijs.nl 06 36171191