Coaching voor leerkrachten in het basisonderwijs levert veel op voor de leerkracht, de kinderen en het team.
In een persoonlijk coachtraject kunnen verschillende werkvormen worden ingezet:
het coachgesprek, videocoaching en communicatie workshops.

Een coachtraject is afwisselend, actief en veilig en altijd op basis van gelijkwaardigheid.

Voor teams kunnen trainingen op maat worden geschreven. Kijk ook bij trainingen volwassenen.

woordwolk coach


Informatie

info@coachingtrainingonderwijs.nl 06 36171191