onderwijscoach

Coaching voor leerkrachten in het basisonderwijs levert veel op voor de leerkracht, de kinderen en het team.
In een persoonlijk coachtraject kunnen verschillende werkvormen worden ingezet:
het coachgesprek, videocoaching en communicatie workshops.

Een coachtraject is afwisselend, actief en veilig en altijd op basis van gelijkwaardigheid.

woordwolk coach


Informatie

info@coachingtrainingonderwijs.nl mobiel: 06 36171191